Budgetbeheer

Onder budget­beheer wordt in Nederland in de maat­schappelijke hulp­verlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhan­kelijke derde wordt beheerd. Ook wel schuld­hulp­verlening genoemd.

Budgetbeheer

Bent u (tijdelijk) niet in staat om uw financiële zaken te regelen? Dan is budget­­beheer wellicht een oplossing voor u. Budget­­beheer houdt in dat EVI Support uw financiën gaat beheren, dit gaat dus een stapje verder dan budget­coaching.

U maakt samen met ons een inventa­­risatie van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Wij maken afspraken die worden vast­gelegd in een budget­­plan. Vervolgens betaalt EVI Support maandelijks uw vaste lasten, huishoud­­geld, eventuele afbeta­lingen op schulden en maakt reser­ve­ringen voor onvoorziene uitgaven. Wij ontvangen en beheren uw post. Door middel van budget­­beheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat bestaande schulden verder oplopen.

EVI Bewind & financieel support

Het doel van budget­beheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie. Daar zetten wij ons graag samen met u voor in.

Tarieven Budgetbeheer

Voor de vergoeding voor het uitvoeren van budget­­beheer hanteren wij dezelfde tarieven als bij bewindvoering. De griffiekosten zijn voor budget­­beheer niet van toepassing. Wij zullen wanneer uw inkomen minimaal is eveneens voor de kosten van budget­­beheer bijzondere bijstand voor u aanvragen. Houd u er alleen wel rekening mee dat niet alle gemeenten de kosten van budget­­beheer vergoeden.

Budgetcoaching

Kunt u op zich uw eigen geld­zaken regelen maar bent u het overzicht kwijt? Geeft u iedere maand meer geld uit dan er binnen­komt? Dan biedt budget­­coaching uitkomst om uw financiën weer op orde en inzich­telijk te krijgen.

EVI Bewind & financieel support

Samen met EVI Support stelt u een budget­plan op dat u houvast biedt om maande­lijks weer rond te komen. Ook laat EVI Support zien op welke wijze besparingen mogelijk zijn. Het doel van budget­­coaching is u weer zelf­standig uw geld­zaken te laten beheren. De duur van de coaching is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Tarieven Budgetcoaching

Budgetcoaching via EVI Support brengt kosten met zich mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven.

Budgetcoaching

(tijdelijke) coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt vaak een budget­plan wat afgestemd is op de persoon­lijke situatie. Het plan is gericht op een betere balans tussen inkomsten en de uitgaven.

Heeft u direct hulp nodig?

Of wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen?

Neem contact op

EVI Support voor bedrijven

EVI Bewind & financieel support

Zo’n 21% van de werk­nemers in Nederland heeft lichte of ernstige betalings­problemen.

EVI Bewind & financieel support

Een werk­nemer met geld­zorgen kost een werk­gever gemid­deld € 13.000 per jaar.

EVI Bewind & financieel support

45% van de Neder­landse huis­houdens heeft moeite met dagelijks rondkomen.

Bron: Nibud

Financieel gezonde werknemers

Financiële problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan. Van moeite met maandelijks rond­komen, een verkeerde keuze in het verleden tot een echt­scheiding of een onver­koopbaar huis met een rest­schuld. Werkgevers kunnen een bijdrage leveren in het voorkomen van schulden en financiële stress bij hun werk­nemers. Een werkgever is gebaat bij een financieel gezonde werknemer. Een werknemer met geld­zorgen kost een werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar. Denk hierbij aan extra werk voor de afdeling HR in verband met loon­beslagen, stijging ziekte­verzuim en vermin­dering van productiviteit.

EVI Bewind & financieel support

Wat levert een financieel gezonde werknemer op?

Bedrijven die actief hun perso­neel bijstaan met het oplossen van geld­problemen krijgen daar veel voor terug. Het ziektev­erzuim daalt, de betrokken­heid van het personeel wordt groter. Ook gaan inzet en loyali­teit omhoog en dalen de admini­stratieve kosten.

EVI Bewind & financieel support

Waar begin je als werkgever?

De expertise is vaak niet intern aanwezig en de focus binnen de organi­satie ligt logischer­wijs niet op het begel­eiden van werk­nemers met financiële problemen.

EVI support is een bedrijf met inmiddels een jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen die niet in staat zijn om hun financien zelfstandig te beheren. Deze expertise zet EVI Support ook in om werkgevers de juiste tools in laten te zetten in het begeleiden van hun werknemers op het gebied van financien. Outsourcing geef u rust en EVI Support doet waar ze goed in is.

Een korte samenvatting van wat EVI Support te bieden heeft:

EVI Bewind & financieel support

Ondersteuning werkgever ‘Geldzaken op de Werkvloer’

Maak financiën bespreekbaar binnen uw bedrijf! Samen stellen we een beleid op dat bij u past.

EVI Bewind & financieel support

Training afdeling Human Resources / salaris­administratie / leidinggevenden

Door middel van een presentatie informeren wij u o.a. over vroeg signalering, preventieve mogelijk­heden, gespreks­technieken, loon­beslagen, voor­lichting en doorverwijzing.

EVI Bewind & financieel support

Workshop werknemers ‘Grip op Geld’

Werknemers leren op een interactieve manier hoe zij financieel gezond worden/ blijven. Met praktische tips, theorie en een vertaling naar de persoonlijke situatie.

EVI Bewind & financieel support

1 op 1 financieel gezond-gesprek

Uw werk­nemer gaat met een gecertifi­ceerde budget­coach in gesprek. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk hoe hij of zij er financieel voor staat.Is het gesprek voldoende of dienen er vervolg­stappen genomen te worden?

EVI Bewind & financieel support

Traject budgetcoaching

Is er sprake van loon­beslag of betaalt uw werk­nemer bestuurs­rechtelijke premie en wordt dit ingehouden via het salaris? Dan is de financiële situatie van uw werk­nemer helaas vaak al zorg­wekkend. Uw werk­nemer valt in de categorie 'uitval door geld­zorgen'. Voor deze groep werk­nemers bieden wij een uitge­breid traject met bege­leiding van een gecertifi­ceerde budgetc­oach van EVI Support.

Ga met ons in gesprek

Tijdens onze presentatie nemen wij u mee in het belang van beleid op dit gebied en maken wij aansluitend een offerte op maat.

Cookies op onze website
We plaatsen cookies op onze website. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Er zijn ook cookies naar keuze om:
  • Uw gebruikservaring of feedback op onze site te kunnen geven;
  • Op basis van uw gedrag u relevantere informatie op onze website en via e-mails te kunnen geven;
  • Youtube-video’s te kunnen bekijken.
Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Meer over cookies.