Budgetbeheer

Bent u (tijdelijk) niet in staat om uw financiële zaken te regelen? Dan is budget­­beheer wellicht een oplossing voor u. Budget­­beheer houdt in dat EVI Bewind uw financiën gaat beheren, dit gaat dus een stapje verder dan budget­coaching.
U maakt samen met ons een inventa­­risatie van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Wij maken afspraken die worden vast­gelegd in een budget­­plan. Vervolgens betaalt EVI Bewind maandelijks uw vaste lasten, huishoud­­geld, eventuele afbeta­lingen op schulden en maakt reser­ve­ringen voor onvoorziene uitgaven. Wij ontvangen en beheren uw post. Door middel van budget­­beheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat bestaande schulden verder oplopen.
EVI Bewind & financieel support
Het doel van budget­beheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie. Daar zetten wij ons graag samen met u voor in.

Tarieven Budgetbeheer

Voor de vergoeding voor het uitvoeren van budget­­beheer hanteren wij dezelfde tarieven als bij bewindvoering. De griffiekosten zijn voor budget­­beheer niet van toepassing. Wij zullen wanneer uw inkomen minimaal is eveneens voor de kosten van budget­­beheer bijzondere bijstand voor u aanvragen. Houd u er alleen wel rekening mee dat niet alle gemeenten de kosten van budget­­beheer vergoeden.
tarieven

Budgetbeheer

Onder budget­beheer wordt in Nederland in de maat­schappelijke hulp­verlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhan­kelijke derde wordt beheerd. Ook wel schuld­hulp­verlening genoemd.

Budgetcoaching

Kunt u op zich uw eigen geld­zaken regelen maar bent u het overzicht kwijt? Geeft u iedere maand meer geld uit dan er binnen­komt? Dan biedt budget­­coaching uitkomst om uw financiën weer op orde en inzich­telijk te krijgen.
Samen met EVI Bewind stelt u een budget­plan op dat u houvast biedt om maande­lijks weer rond te komen. Ook laat EVI Bewind zien op welke wijze besparingen mogelijk zijn. Het doel van budget­­coaching is u weer zelf­standig uw geld­zaken te laten beheren. De duur van de coaching is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
EVI Bewind & financieel support

Tarieven Budgetcoaching

Budgetcoaching via EVI Bewind brengt kosten met zich mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven.

Budgetcoaching

Een budget­coach treedt op als (tijdelijke) coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt vaak een budget­plan wat afgestemd is op de persoon­lijke situatie. Het plan is gericht op een betere balans tussen inkomsten en de uitgaven.