Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermings­bewind of onder­bewind­stelling genoemd) is een maatregel om mensen met financiële problemen te beschermen. Soms kunnen mensen vanwege lichamelijke, geestelijke of sociale redenen hun financiële admini­stratie niet meer zelf regelen. U kunt zelf een verzoek tot onder­bewind­stelling indienen, maar dit kan ook gedaan worden door uw partner, één van uw naaste familie­leden of de zorg­instelling waar u verblijft. Een kanton­rechter bepaalt uiteindelijk of een bewind­voerder uw financiële belangen gaat behartigen. Als dat het geval is, dan neemt vanaf dat moment EVI Bewind het beheer van uw financiën over.

EVI Bewind & financieel support

Als u onder bewind staat, wordt alles wat met geld te maken heeft, beheerd door EVI Bewind. Denk aan uw inkomen, toeslagen, schulden en eventueel waarde­volle eigen­dommen zoals een auto of huis. EVI Bewind gaat met de hele admini­stratie aan de slag en maakt in overleg met u en eventueel uw begeleider een budget­plan. Deurwaarders en schuld­eisers kloppen niet langer bij u aan, maar hebben contact met ons. Dat geeft u veel rust

EVI Bewind biedt u en uw omgeving de zeker­heid dat alle rekeningen op tijd betaald worden. Er ontstaat (weer) structuur doordat u iedere week een vast bedrag op uw rekening gestort krijgt. Er wordt veel stress weg­genomen omdat u niet langer thuis post ontvangt. De druk neemt af, doordat al uw financiële zaken door ons worden behartigd. Dan ontstaat er meestal weer ruimte om u op andere zaken te focussen.

Beschermingsbewind

Beschermings­bewind is een maat­regel die een rechter kan uit­spreken ten behoeve van een meerder­jarige die naar objectieve maat­staven niet in staat is zijn belangen van vermogens­rechtelijke aard zelf te behartigen.

Cookies op onze website
We plaatsen cookies op onze website. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Er zijn ook cookies naar keuze om:
  • Uw gebruikservaring of feedback op onze site te kunnen geven;
  • Op basis van uw gedrag u relevantere informatie op onze website en via e-mails te kunnen geven;
  • Youtube-video’s te kunnen bekijken.
Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Meer over cookies.