Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermings­bewind of onder­bewind­stelling genoemd) is een maatregel om mensen met financiële problemen te beschermen. Soms kunnen mensen vanwege lichamelijke, geestelijke of sociale redenen hun financiële admini­stratie niet meer zelf regelen. U kunt zelf een verzoek tot onder­bewind­stelling indienen, maar dit kan ook gedaan worden door uw partner, één van uw naaste familie­leden of de zorg­instelling waar u verblijft. Een kanton­rechter bepaalt uiteindelijk of een bewind­voerder uw financiële belangen gaat behartigen. Als dat het geval is, dan neemt vanaf dat moment EVI Support het beheer van uw financiën over.
Als u onder bewind staat, wordt alles wat met geld te maken heeft, beheerd door EVI Bewind. Denk aan uw inkomen, toeslagen, schulden en eventueel waarde­volle eigen­dommen zoals een auto of huis. EVI Bewind gaat met de hele admini­stratie aan de slag en maakt in overleg met u en eventueel uw begeleider een budget­plan. Deurwaarders en schuld­eisers kloppen niet langer bij u aan, maar hebben contact met ons. Dat geeft u veel rust.
EVI Bewind biedt u en uw omgeving de zeker­heid dat alle rekeningen op tijd betaald worden. Er ontstaat (weer) structuur doordat u iedere week een vast bedrag op uw rekening gestort krijgt. Er wordt veel stress weg­genomen omdat u niet langer thuis post ontvangt. De druk neemt af, doordat al uw financiële zaken door ons worden behartigd. Dan ontstaat er meestal weer ruimte om u op andere zaken te focussen.
tarieven

Uitleg Bewindvoering

Beschermingsbewind

Beschermings­bewind is een maat­regel die een rechter kan uit­spreken ten behoeve van een meerder­jarige die naar objectieve maat­staven niet in staat is zijn belangen van vermogens­rechtelijke aard zelf te behartigen.