EVI Bewind & financieel support

Ondersteunt particulieren op het gebied van beschermingsbewind.

EVI Bewind & financieel support

Zet zich in om particu­lieren te onder­steunen op het gebied van budget­beheer en budgetcoaching.

Daarnaast begeleidt EVI Support bedrijven bij het onder­steunen van werk­nemers met financiële problemen.

Een enthousiast team met veel ervaring in financiële dienst­verlening

Wij werken en communi­ceren op een open en eerlijke manier met onze cliënten, opdracht­gevers/bedrijven en met elkaar. Wij zijn voor­namelijk werkzaam in de omgeving Kennemerland, Haarlemmermeer en Amsterdam. Ons kantoor is gevestigd in de Waarderpolder in Haarlem.

EVI Bewind & financieel support

Het doel van EVI Bewind is om cliënten financieel te ontzorgen en rust en stabi­liteit te bieden

Dit doen wij door cliënten te onder­steunen en bege­leiden bij het beheer van hun finan­ciën en het voor­komen van (proble­matische) schulden. Als er al proble­matische schulden zijn ontstaan bege­leiden wij cliënten met de aanvraag schuld­hulpverlening.

EVI Bewind & financieel support

Daarnaast onder­steunt EVI Support bedrijven met het opzetten van een beleid omtrent ‘Geldzaken op de werkvloer’.

EVI Support zorgt ervoor dat het onder­werp breed in de organi­satie op de kaart wordt gezet. De afdeling HR, de salaris­administratie en leiding­gevenden worden getraind op dit onderwerp. EVI Support geeft work­shops aan werk­nemers, een financieel gezond-gesprek met behoort even­eens tot de mogelijk­heden. Indien nood­zakelijk biedt EVI Support ten­slotte 1 op 1 bege­leiding in de vorm van budget coaching.

Ons team

EVI Bewind & financieel support

Sandra

Bewindvoerder /

budgetcoach

EVI Bewind & financieel support

Daniek

Bewindvoerder

EVI Bewind & financieel support

Elise

Bewindvoerder

EVI Bewind & financieel support

Tessa

Assistent

Bewindvoerder

EVI Bewind & financieel support

Eva

stagiair

Cookies op onze website
We plaatsen cookies op onze website. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Er zijn ook cookies naar keuze om:
  • Uw gebruikservaring of feedback op onze site te kunnen geven;
  • Op basis van uw gedrag u relevantere informatie op onze website en via e-mails te kunnen geven;
  • Youtube-video’s te kunnen bekijken.
Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Meer over cookies.