5 dagen p/week telefonisch bereikbaar tussen 9.30 en 13 uur. 023 369 02 55

Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermings­bewind of onder­bewind­stelling genoemd) is een maatregel om mensen met financiële problemen te beschermen. Soms kunnen mensen vanwege lichamelijke, geestelijke of sociale redenen hun financiële admini­stratie niet meer zelf regelen. U kunt zelf een verzoek tot onder­bewind­stelling indienen, maar dit kan ook gedaan worden door uw partner, één van uw naaste familie­leden of de zorg­instelling waar u verblijft. Een kanton­rechter bepaalt uiteindelijk of een bewind­voerder uw financiële belangen gaat behartigen. Als dat het geval is, dan neemt vanaf dat moment EVI Bewind het beheer van uw financiën over.
EVI Bewind & financieel support
Als u onder bewind staat, wordt alles wat met geld te maken heeft, beheerd door EVI Bewind. Denk aan uw inkomen, toeslagen, schulden en eventueel waarde­volle eigen­dommen zoals een auto of huis. EVI Bewind gaat met de hele admini­stratie aan de slag en maakt in overleg met u en eventueel uw begeleider een budget­plan. Deurwaarders en schuld­eisers kloppen niet langer bij u aan, maar hebben contact met ons. Dat geeft u veel rust.
EVI Bewind biedt u en uw omgeving de zeker­heid dat alle rekeningen op tijd betaald worden. Er ontstaat (weer) structuur doordat u iedere week een vast bedrag op uw rekening gestort krijgt. Er wordt veel stress weg­genomen omdat u niet langer thuis post ontvangt. De druk neemt af, doordat al uw financiële zaken door ons worden behartigd. Dan ontstaat er meestal weer ruimte om u op andere zaken te focussen.

Beschermingsbewind

Beschermings­bewind is een maat­regel die een rechter kan uit­spreken ten behoeve van een meerder­jarige die naar objectieve maat­staven niet in staat is zijn belangen van vermogens­rechtelijke aard zelf te behartigen.

Tarieven Bewindvoering

De vergoedingen voor het uitvoeren van profes­sionele bewind­voering zijn wettelijk bepaald en vast­gesteld door de Staats­secretaris van Veiligheid en Justitie. Onze tarieven staan daarom vast. Voor het aanvragen van bewind, brengt de rechtbank u € 86 aan griffiekosten in rekening. Wanneer uw inkomen minimaal is en u weinig vermogen heeft om de kosten van de bewind­voering en de griffiekosten te voldoen, kunt u een beroep doen op de gemeente waar u woont. EVI Bewind vraagt deze bijzondere bijstand dan voor u aan. Hierdoor draagt u zelf geen of minder kosten voor de bewindvoering.

Alleenstaand

Gehuwd / Samenwonend

Maandelijkse kosten zonder schulden

€ 125,54

€ 150,54

Maandelijkse kosten met schulden *

€ 162,44

€ 194,81

Intakekosten

€ 709,06

€ 850,63

Verhuizing, verkoop /ontruiming woning

€ 442,86

€ 442,86

Eindrekening en verantwoording

€ 266,20

€ 319,44

Uurloon extra werkzaamheden

€ 88,57

€ 88,57

*Gehuwd/samenwonend: 1 × zonder schulden + 1 × met schulden € 177,73. Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Heeft u direct hulp nodig?

Of wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen?

Neem contact op

Budgetbeheer

Bent u (tijdelijk) niet in staat om uw financiële zaken te regelen? Dan is budget­­beheer wellicht een oplossing voor u. Budget­­beheer houdt in dat EVI Bewind uw financiën gaat beheren, dit gaat dus een stapje verder dan budget­coaching.
U maakt samen met ons een inventa­­risatie van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Wij maken afspraken die worden vast­gelegd in een budget­­plan. Vervolgens betaalt EVI Bewind maandelijks uw vaste lasten, huishoud­­geld, eventuele afbeta­lingen op schulden en maakt reser­ve­ringen voor onvoorziene uitgaven. Wij ontvangen en beheren uw post. Door middel van budget­­beheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat bestaande schulden verder oplopen.
EVI Bewind & financieel support
Het doel van budget­beheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie. Daar zetten wij ons graag samen met u voor in.

Tarieven Budgetbeheer

Budgetbeheer via EVI Bewind brengt kosten met zich mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven.

Budgetbeheer

Onder budget­beheer wordt in Nederland in de maat­schappelijke hulp­verlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhan­kelijke derde wordt beheerd. Ook wel schuld­hulp­verlening genoemd.

Budgetcoaching

Kunt u op zich uw eigen geld­zaken regelen maar bent u het overzicht kwijt? Geeft u iedere maand meer geld uit dan er binnen­komt? Dan biedt budget­­coaching uitkomst om uw financiën weer op orde en inzich­telijk te krijgen.
Samen met EVI Bewind stelt u een budget­plan op dat u houvast biedt om maande­lijks weer rond te komen. Ook laat EVI Bewind zien op welke wijze besparingen mogelijk zijn. Het doel van budget­­coaching is u weer zelf­standig uw geld­zaken te laten beheren. De duur van de coaching is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
EVI Bewind & financieel support

Tarieven Budgetcoaching

Budgetcoaching via EVI Bewind brengt kosten met zich mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven.

Budgetcoaching

Een budget­coach treedt op als (tijdelijke) coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt vaak een budget­plan wat afgestemd is op de persoon­lijke situatie. Het plan is gericht op een betere balans tussen inkomsten en de uitgaven.